Andrea Neuerová, DiS.

Funkce:příprava a realizace investičních akcí města
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 - zadní trakt -> podlaží 2 -> dveře 073 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor investic a správy majetku -> vedoucí odboru, realizace Strategického plánu rozvoje města -> vedoucí oddělení investic -> příprava a realizace investičních akcí města
E-mail:aneuerova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 105
Mobilní telefon: +420 603 201 917