Bc. Blanka Žouželková

Funkce:Státní památková péče
Umístění:budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 2 -> dveře 223 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor výstavby a územního plánování -> Vedoucí odboru, stavební řízení – obce, GIS -> Státní památková péče
E-mail:bzouzelkova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 020
Řeší tyto životní situace: