Karel Gregor

Funkce:krizové řízení
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 - zadní trakt -> podlaží 2 -> dveře 076 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> krizové řízení
E-mail:kgregor@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 191