Mgr. Bedřich Kodym

Funkce:přestupky, stížnosti, jiné delikty
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 3 -> dveře 031 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> přestupky, stížnosti, jiné delikty
E-mail:bkodym@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 118