Bc. Pavlína Horáčková, DiS.

Funkce:Sekretariát starosty, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 2 -> dveře 018 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> Vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> Sekretariát starosty, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21
E-mail:phorackova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 120