Jitka Vozničková

Funkce:pohledávky města, univerzita třetího věku
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 3 -> dveře 036 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor finanční -> vedoucí odboru, rozpočet města -> pohledávky města, univerzita třetího věku
E-mail:jvoznickova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 154
Řeší tyto životní situace: