Bc. Pavlína Horáčková, DiS.

Funkce:Městské informační centrum, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> Městské informační centrum, propagace města, cestovní ruch, koordinátor svazku obcí Region MTJ
E-mail:phorackova@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 120