Bc. Michala Duží Mazánková

Funkce:sekretariát starosty, zahraniční styky
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 2 -> dveře 017 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> sekretariát starosty, zahraniční styky
E-mail:mduzi@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 160