Bc. Jonáš Krummer

Funkce:mluvčí města
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 1 -> dveře 002 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> mluvčí města
E-mail:jkrummer@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 139