Mgr. Václav Dokoupil

Funkce:Mluvčí města
Umístění:budova náměstí T. G. Masaryka č. o. 29 -> podlaží 2 -> dveře 019 Navigovat
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemnice -> Odbor kancelář starosty a tajemníka -> Vedoucí odboru, právní zastupování města, odborné konzultace, vymáhání pohledávek, kroniky města -> Mluvčí města
E-mail:vdokoupil@mtrebova.cz
Telefon: +420 461 353 139